eesti keeles suomeksi Po Svensk in english

19 - 20 århundradet

19 - 20 århundradet

Kärdla hamn
Kärdla hamn blev byggd efter anläggningen av en tygfabrik i Kärdla (i 1830) för smidigare transport av fabrikens råvaror och produkter. I början hörde hamnen till fabriken och var den enda hamnen på ön där det var tillåtet att driva utrikeshandel. Hamnen användes under tidsperioden 1849–1944, först bara som öns största handelshamn, men i början på 1900-talet startades även en passagerarlinje mellan Kärdla och Tallinn som fungerade fram till början av andra världskriget. År 1885 placerades några ensmärken i Kärdla och Lehtma för att underlätta navigering till hamnen. Den 142 m långa kajen och flera stora lagerhus, byggda av sten, var hamnens centrala anläggningar. Varorna kördes från kajen till lagerbyggnaderna på en rälsväg, i vagnar som rörde sig med havremotor eller arbetarnas muskelkraft. Kärdla hamn blev ödelagd under slutfasen av andra världskriget, år 1944.

Hamnens lagerhus
En av de bevarade lagerbyggnaderna i Kärdla hamn är Ullhuset, byggt 1849, där fabriken lagrade ull som kom från Australien och Nya Zeeland. Huset är byggt av kalksten och täckt med kalkputs. Gaveltaket med låg lutning är täckt med tjärpapp. Det fanns en stor grind bredvid det andra lagerhuset, ett tvåplanshus byggt av kalksten och täckt med kalkputs, vilket bland annat inrymde hamnkontoret. Valmtaket med låg lutning var täckt med tegel. Huset bygdes i 1849, användes som lagerbyggnad och senare döptes i folkmun till Sprithuset. Efter andra världskriget använde Dagös Konsumentkooperativ dessa byggnader som lagerutrymmen. Eftersom dåtida färjor hade en dålig isbrytningsförmåga, var det nödvändigt att fylla öns vinterförråd under hösten, innan färjetrafiken avbröts. Från den tiden härrör namnen Salthuset och Sprithuset.

19 - 20 århundradet
19 - 20 århundradet
19 - 20 århundradet

Kärdla Marina
Sadama 28/30, Kärdla
92411 Hiiumaa
ESTONIA

Alla kontakter