eesti keeles suomeksi Po Svensk in english

Admiraliteedi kaardid

Suurbritannia Hüdrograafiateenistuse ehk Admiraliteedi poolt välja antud Kärdla sadamat hõlmavad merekaardid:

Kaart nr 2241, Soome lahte sissesõit (Entrance to the Gulf of Finland), 1 : 200 000