eesti keeles suomeksi Po Svensk in english

Juhis

Lähenemine mööda Kärdla liitsihti 162.2° - 342.2° (2 Fl W 2s; rohelise püsttriibuga valged täisnurksed tahvlid metallkonstruktsioonil).


Faarvaater algab teepunktist WP1 - 59°03.70’N; 22°43.35’E.

Pärast jõudmist teepunkti WP2 - 59°00.73’N; 22°45.19’E liikuda teepunktini WP3 - 59°0063’N; 22°45.30’E.

Sissesõit sadamabasseini ümber põhjamuuli (Fl G 2s; rohelise püsttriibuga valge täisnurkne tahvel rohelisel rõduga metallpostil). Idamuulil Fl (2)R 4s (punane metallpost).