eesti keeles suomeksi Po Svensk in english

Kärdla sadama rekonstrueerimine

Euroopa Regionaalarengu Fond. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede
Projekti nimi: Kärdla sadama rekonstrueerimine

Projekti number: EU37351
Projekti abikõlblikkuse periood: 01.04.2011 – 31.03.2014
Meetme rakendajad: Siseministeerium ja EAS.

Projekti käigus viidi läbi sadamaala täiendavad geoloogilised uuringud, projekteerimistööd ja sadamarajatise ehitustööd, mille käigus valmis ajaloolise Kärdla sadama asukohas 58 kaikohaga uus väikelaevade sadam. Kärdla Sadama esimene navigatsioonihooaeg avati 24. mail 2014.

Projekti abikõlblik maksumus kokku 4 732 566.23 eurot.
Toetuse määr: 67,41%