eesti keeles suomeksi Po Svensk in english

Asutati SA Hiiumaa Sadamad

Hiiumaa vallavolikogu otsustas oma möödunud aasta viimasel istungil ühendada sihtasutused Kärdla Sadam ja Hiiumaa Sadamad. Uue hiljuti loodud sihtasutuse Hiiumaa Sadamad tegevuse eesmärgiks on majandada ja arendada Kärdla, Orjaku ning Sõru jahi- ja väikelaevade sadamaid.

Uue sihtasutuse aasta lõpus kogunenud nõukogu valis esimeheks Margus Kasteini, kelle sõnul on sadamad tugev osa Hiiumaa ja selle elanike identiteedist. “Kõigil hiidlastel on kas otsene või kaudne side oma sadamaga – on ju need tugevad tõmbekeskused, kus võõrustada külalisi, püüda kala, käia kontserdil või nautida head toitu,” ütles Kastein.

Tema sõnul on kõiki sadamaid koondava sihtasutuse loomine märgiline samm. “Koondades külalissadamad ühtse strateegilise juhtimise alla tõstame sadamate ja ka kogu Hiiumaa konkurentsivõimet ja atraktiivsust meie külaliste, aga ka kogukonna jaoks. Nõukogu esimehena ja põlise hiidlasena tunnen kohustust ja vastutust pühenduda koos sihtasutuse meeskonnaga Hiiumaa külalissadamate kui ka laiemalt kogu saare arengusse,” lisas Kastein.

“Mul on väga hea meel, et Margus nõustus hakkama Hiiumaa sadamate sihtasutuse nõukogu esimehe kohale,” ütles SA Kärdla sadam nõukogu senine juht Aivar Viidik. “Margusel on pikaajaline juhtimiskogemus, lisaks visioon ja teotahe, mida sadamate arenduse juures parimal moel rakendada.”

Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad juhatuse esimehe Sven Kriggulsoni sõnul on esimeseks tööks seada sadamad valmis uueks navigatsioonihooajaks ning seejuures tegeleda ka sadamate turundundusega osaledes messidel ja koondades sadamate info ühele platvormile. “Samuti jätkame juba rahastuse saanud investeeringute elluviimisega Kärdla ja Orjaku sadamas,” ütles Kriggulson. Tänavuseks suurimaks investeeringuks on INTERREG Central Baltic projekti “Smart Marina” kaasabil Orjaku sadamahoone ehitamine ja vesiehituse renoveerimine. “Teeme ettevalmistusi ka uutes projektides osalemiseks, mille fookus on eeskätt Sõru sadama sadamarajatiste parendamisel,” lisas Kriggulson.

Kastein lisas, et kavas on sadamate arengukava koostamine järgmiseks viieks aastaks. “Kõige olulisemate strateegiliste valdkondadena tooksin esile sadamateenuste parendamise, merekultuuri arendamise, sadamate multi-funktsionaalsuse laiendamise toitlustuse, ürituste ja uute teenuste näol. Samuti pean oluliseks sadamate infrastruktuuri moderniseerimist ja innovatsiooniliste lahenduste juurutamist,” loetles Kastein. “Need on ambitsioonikad eesmärgid, mille elluviimiseks vajame nii häid mõtteid kui rahalisi vahendeid. Seetõttu pean tähtsaks kohe arengukava koostamise alguses kaasata kogukondade ja partnerite ideid, millega saame oma plaanides arvestada.”

Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogusse kuuluvad veel Ilmi Aksli, Liina Härm, Toomas Kokovkin, Sven Nuutmann, Indrek Ulla, Aivar Viidik ja Katrin Visnapuu.

Artikkel on algselt avaldatud Hiiu Lehes.