eesti keeles suomeksi Po Svensk in english

VTA tähistas kaks uut mereteed

Veeteede amet (VTA) tähistas Hiiumaa juures kaks uut laevateed väikelaevnikele, millest üks suundub Saarnaki ja Hanikatsi vahelt läbi ja teine võimaldab vältida Hiiumaa kirderanniku lähedal asuvast madalate alast avamere poolt ringiga möödumist.
Kassari laevatee algab Heinlaiu juurest ja suundub Hiiumaa laidude rivist läbi, Saarnaki ja Hanikatsi vahelt läände, üle Sääre tirbi veealuse osa, läbi nn Sääre silma. Laevatee laius on 100–200 m, vaid Sääre silmas väheneb laius 30 meetrini. Vähim sügavus laevateel on 2 m Kaevatsi laiust lõunas ja Sääre silmas 2,1 m. Vissulaiu laevatee võimaldab Püssirahusilma läbinud alustel liikuda Hiiumaa kirderanniku lähedal ja vältida laialdasest madalate alast avamere poolt ringiga möödumist. Laevatee laius sügavama veega idaosas on 100 m, kitsamas läänepoolses osas 40 m ja vähim sügavus laevateel on 2,9 m.
Ujuvmärgistus on uute laevateede äärde juba paigaldatud, kuid kaardikorrektuur ilmub paberkaartide jaoks 1. juunil väljaandes Teadaanded Meremeestele. Lootsiraamatu lisas “Laevateede punktid” avaldatakse sama kuupäeva korrektuuriga tee teljepunktide koordinaadid koos vastavate GPXfailidega, ehk eelsalvestatud teekonna­joontega kaardiplotteris kasutamiseks.

Artikkel ilmus algselt Hiiu Lehes.